Service Rates & Tariffs

MAGKANO PO BA ANG KAUKULANG BAYARIN NG ISANG MAGPAPAKABIT NG SERBISYO NG TUBIG?

SERVICE CONNECTION CHARGE

Not Boring (Kung hindi tatawid sa Kalsada) P 4,500.00

Boring (Kung liliban ng kalsada)                      P 6,500.00

SANITARY/ PLUMBING PERMIT                  P 128.00

MAGKANO PO BA ANG BUWANANG BAYAD SA KONSUMO NG TUBIG?

RESIDENTIAL                                                       COMMERCIAL

Minimum Charge 0 – 10 cu. m.       P 270.00                      P 337.50

Meter Maintenance Fee                           10.00                             10.00

TOTAL                                                   P 280.00                     P 347.50

11 – 20 cu. m.                                             28.30                           35.35

21 – 30 cu. m.                                            30.00                           37.50

31 – 40 cu. m.                                            32.00                            40.00

41 – up cu. m.                                            34.75                             43.40

Comments are closed